ul. Rynek Kościuszki 14, 98-170 Widawa

+43 672 10 14

parafiawidawa@wp.pl

Ks. Jarosław Leśniak

 

Ks. Łukasz Kaczmarek

 

Duszpasterze

Święcenia kapłańskie -  11 VI 1994 r., Łódź

Pochodzi z parafii - Niepokalanego Poczęcia NMP
w Łasku

W parafii od 1 VII 2014 r. 

Dziekan dekanatu widawskiego 
PROBOSZCZ
Wikariusz
Święcenia kapłańskie - 25 V 2019 r., Łódź

Pochodzi z parafii - Matki Boskiej Jasnogórskiej
w Łodzi

W parafii od 27 VIII 2019 r.
Nr konta parafialnego:  
nr. 51 9279 0007 0035 4129 2000 0010