Nr konta parafialnego:  

nr. 51 9279 0007 0035 4129 2000 0010

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ROCHA, PATRONA OD MOROWEGO POWIETRZA

Kyrie elejson, Chryste elejson. 

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj nad nami

Święta Maryo, - módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Rochu, Chrystusa wyznawco,

Święty Rochu, drogi klejnocie wszystkiego świata,

Święty Rochu, patronie chorych i konających,

Święty Rochu, godny Synu i ozdobo królestwa francuzkiego,

Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy,

Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy,

Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy,

Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy,

Święty Rochu, najosobliwszy patronie od powietrza morowego,

Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusów,

Święty Rochu, obrońco wiary świętéj najpotężniejszy,

Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego ubóstwa naśladowco

Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot opiekunie,

Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku,

Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich najskuteczniejszy

Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności,

Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdoskonalszy,

Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha apostolskiego,

Święty Rochu krzyża Pańskiego miłośniku najcierpliwszy,

Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniejszy,

Święty Rochu, wielki i skuteczny Patryarcho ludu Bożego,

Święty Rochu, darem i Duchem Boskim Przedziwny Proroku,

Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych doktorze,

Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco,

Święty Rochu, najmocniejszy Panieńskiéj czystości obrońco,

Święty Rochu, w którym wszystkich Świętych zasługi z Boskiéj dobroci szanujemy i czcimy,

Święty Rochu, całego świata Patronie od zarazy morowego powietrza,

Święty Rochu, w szpitalach służący,

Boże, w Trójcy świętéj jedyny,

Przez zasługi świętego Rocha, gorliwego miłośnika Twego,

Abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył,

Abyś nas od skazy grzechowej zachować raczył,

Abyś nas, za przykładem świętego Rocha, w służbie Twojej świétej utwierdzić raczył,

Abyś nam, synom i córkom jego, pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył,

Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

10 Ojcze nasz i t. d.-10 Zdrowaś Marya i t. d.

Módlmy się. Boże, któryś błogosławionemu Rochowi, przez Anioła Swego, przyobiecał, że każdy, pobożnie go wzywający, od wszelkiego morowego powietrza wolnym zostanie, daj nam, prosimy Ciebie, aby, którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego, od śmiertelnego powietrza ciała i duszy byli zachowani. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

parafiawidawa@wp.pl

+43 672 10 14

ul. Rynek Kościuszki 14, 98-170 Widawa