Nr konta parafialnego:  

nr. 51 9279 0007 0035 4129 2000 0010

Rys historyczny:

   Barokowy kościół usytuowany przy Rynku Kościuszki 14 jest orientowany, jednonawowy
z dachem dwuspadowym i wieżyczką na sygnaturkę. Przylega go niego murowany budynek klasztorny
z 1716 roku, który do kasaty zakonu w 1864 roku służył bernardynom. Ołtarz główny z początku XVIII wieku, zawiera rzeźbioną Grupę Ukrzyżowania oraz rzeźby św. Wojciecha i św. Stanisława. Cztery ołtarze boczne poświęcone są: Matce Bożej, św. Antoniemu, Przemienieniu Pańskiemu i św. Franciszkowi. Ambona pochodzi z początku XVIII wieku. Cennym zabytkiem jest spiżowa chrzcielnica z 1600 roku - dzieło Michała Otmana - podarowana przez Walentego Widawskiego, rektora Akademii Krakowskiej. W świątyni są 15- głosowe barokowe organy z zegarem i rzeźbami grających kobiet.
W podziemiach kościoła są krypty, w których spoczywają szczątki fundatorów i zakonników, a na ścianach widoczne są ślady zamurowanych wejść do podziemnych tuneli.
W 1903 roku dobudowano dzwonnicę, w której umieszczono trzy dzwony. W budynku poklasztornym jest plebania, a od 1978 roku także parafialne muzeum.

   Na terenie parafii znajduje się nieczynny już kościół filialny pw. św. Marcina oraz kaplice: na cmentarzu grzebalnym - pw. św. Rocha, w Ochlach, Lesie Zawadzkim
i Zawadach.

 
   Odpusty: w niedzielę po 14 września - Podwyższenia Krzyża świętego, w I niedzielę po 16 lipca - Matki Bożej Szkaplerznej,
16 sierpnia - św. Rocha (w kaplicy na cmentarzu grzebalnym)
i 11 listopada - św. Marcina (kościół pw. św. Marcina).

 

   Parafię św. Marcina erygował w 1417 roku arcybiskup gnieźnieński Mikołaj herbu Trąba. Pierwszy, drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego został zbudowany jako przyległy do klasztoru bernardynów w 1639 roku. Kościół i klasztor ufundowane przez Wojciecha i Annę Wężyków spłonęły wraz z częścią miasta podczas potopu szwedzkiego w 1657 roku. Obecną, murowaną świątynię pobudowano w latach 1678-1709 z fundacji Stanisława Walewskiego. 

Kościół konsekrował w 1731 roku sufragan gnieźnieński biskup Franciszek Józef Kraszewski.
W 1895 roku świątynia, wcześniej przyklasztorna, stała się kościołem parafialnym, w miejsce dotychczasowej świątyni parafialnej pw. św. Marcina.

   Od 1 lipca 2014 roku proboszczem jest ks. Jarosław Leśniak, który zastąpił ks. kan. Stefana Magierę.

 

Historia Parafii

parafiawidawa@wp.pl

+43 672 10 14

ul. Rynek Kościuszki 14, 98-170 Widawa